• SLOVAKIA
  • CZECH REPUBLIC
  • AUSTRIA
  • POLAND
  • SLOVAKIA
  • CZECH REPUBLIC
  • AUSTRIA
  • POLAND
Squarebizz Bory Halls A B E
Squarebizz Bory – zelené strechy

Celková plocha zelených striech po dokončení celého projektu Squarebizz Bory sa bude približne rovnať ploche dvoch futbalových ihrísk a v rámci svojej konštrukcie – skladby dokáže zachytiť cca. 25 litrov vody na m2. Aktuálne v rámci dokončenej prvej etapy (na objektoch A, B a E) bolo implementovaných spolu približne 6 000 m2 zelenej strechy, ktorá dokáže zadržať cca 150 tis. litrov dažďovej vody. V rámci druhej etapy projektu bude dodaných ďalších viac než 7.000 m2 zelených striech, teda ďalších cca. 175 000 litrov zadržanej zrážkovej vody. Okrem zelene na strechách developer pamätá aj na zeleň v areáli kde v rámci celého projektu Squarebizz Bory bude vysadených 194 listnatých stromov, 153 listnatých kríkov a 10.650 m2 trávnika.

O spoločnosti Karimpol
Karimpol Group bola založená v roku 1991 s cieľom developovať komerčné a rezidenčné nehnuteľnosti v regióne strednej a východnej Európy, predovšetkým v Českej republike, Poľsku, na Slovensku a v Rakúsku. Všetky akcie skupiny Karimpol sú vlastnené súkromne, bez externých zdrojov kapitálu. Táto nezávislosť spolu s dlhodobými vzťahmi so stavebnými spoločnosťami a bankami umožňuje spoločnosti Karimpol pracovať rýchlo a efektívne. Spoločnosť má za sebou množstvo úspešných projektov v kancelárskom, retailovom, logistickom i rezidenčnom sektore s celkovou prenajímateľnou plochou prevyšujúcou 500 000 m². Ďalších približne 250 000 m² sa aktuálne nachádza v rôznych štádiách výstavby a implementácie. Viac informácii o spoločnosti: www.karimpol.com

Kontakt pre média:
Eva Molčanová
0917 710 747
Eva.molcanova@eu.jll.com