• SLOVAKIA
  • CZECH REPUBLIC
  • AUSTRIA
  • POLAND
  • SLOVAKIA
  • CZECH REPUBLIC
  • AUSTRIA
  • POLAND
Ako uplynulý rok hodnotí Head of Property Management, Mário Klas?

Head of Property Squarebizz, Mário Klas, začína rok slovami: „V máji/júni 2021 som ešte nebol súčasťou tohto projektu, moja „misia Squarebizz“ sa začala v marci minulého roku, ale už relatívne dlho predtým som tento projekt vnímal a veľmi sa mi páčil.“

Vráťme sa k začiatkom Squarebizz (máj/jún 2021) keď sa s výstavbou len začínalo, načo ste najviac pyšný za to obdobie výstavby?
Na prelome mája a júna 2021 som ešte nebol súčasťou tohto projektu. Moja „misia Squarebizz“ sa začala v marci minulého roku, ale už relatívne dlho pred tým som tento projekt vnímal a veľmi sa mi páčil.
Samotná myšlienka a kvalita tohto projektu bola jednou z motivácií, prečo som svoju profesionálnu kariéru spojil práve s týmto developerom (Karimpol International Slovakia).
Na čo som najviac pyšný? Na progres, kvalitu, stav obsadenosti, spôsob a štýl komunikácie, proste na Squarebizz.

Prezraďte nám jednu, dve zaujímavosti, na ktorých sa bežný človek mimo diania Squarebizz môže pousmiať. 
Pousmiať, alebo potešiť… Napadá mi „ZELENÁ“ – nie len logo, alebo pro-forma deklarácie, ale naozaj: koncept projektu, strechy, okolie, trávniky, stromy…
Teraz je síce január, až tak to nevidno, ale tešíme sa na jar, kedy sa zeleň ukáže. Pribudnú nám aj parkové lavičky pre návštevníkov.

Čo zároveň vyčaruje úsmev a robí radosť vám? 
Aktuálny postup prác. To, že sa blížime k ukončeniu a odovzdaniu druhej fázy projektu a že nám o chvíľu zmizne všetok „stavebný neporiadok“, ktorý sa dá len ťažko eliminovať. Stavebné stroje a hluk.
Aktuálne sa veľmi venujeme aj dizajnovým veciam, navigačnému systému, označovaniu, osvetleniu, brandingu a pod.
Všetko má byť pekné účelné a praktické tak, aby sa u nás cítili dobre nie len naši nájomcovia, ale aj ich zákazníci.
Posúvame sa a je to vidieť.

Ako by ste zhodnotili rok 2022 čo sa týka sveta Squarebizz? A čo by ste popriali vašim klientom, ich klientom a všetkým ľuďom, ktorý tento post čítajú? 
Ak sa trocha obzriem späť, tak rok 2022 z pohľadu Squarebizz vnímam ako prelomový, výnimočný, progresívny, podnetný, trocha hektický, ale určite zaujímavý. Na jeden rok celkom stačí nie?
Nie len našim klientom, ale všetkým nám želám nádej, vieru a veľa sily do nového roku.