• SLOVAKIA
  • CZECH REPUBLIC
  • AUSTRIA
  • POLAND
  • SLOVAKIA
  • CZECH REPUBLIC
  • AUSTRIA
  • POLAND
Ako vníma Squarebizz spoločnosť INIPEX?

INIPEX s.r.o. prináša ekologickú a prírodnú alternatívu voči plastom. Ján Sopúch, CEO spoločnosti, nám v rozhovore predstavil ich firmu a prezradil aj to, prečo sa rozhodli práve pre Squarebizz.

Spoločnosť INIPEX s.r.o. vstúpila na trh ako výrobca jednorazových ekologických papierových slamiek, ktoré sú určené do nápojov. Sme pripravení dodávať na svetový trh biologicky rozložiteľné a kompostovateľné papierové slamky vysokej kvality za konkurencieschopnú cenu. Prostredníctvom modernej technológie, v čo najkratšom čase s dôrazom na kvalitu našich produktov, vieme pokryť potreby našich zákazníkov.

Prečo ste sa rozhodli pre projekt Squarebizz?
Projekt Squarebizz vnímame svojou lukratívnou polohou a vysokým štandardom ponúkaných priestorov ako strategické miesto pre naše pôsobenie. V tomto prípade si dovolíme povedať, že kvalita vyrobeného produktu bude doplnená o kvalitu výrobného priestoru.

Ako prebiehal proces vášho rozhodovania?
V našom prípade bolo potrebné vyriešiť väčšie množstvo požiadaviek, pretože charakter našej výroby je značne špecifický. Kľúčovým faktorom pri rozhodovaní bol záujem zo strany developera projektu Squarebizz vyhovieť našim požiadavkám v dostatočnej miere. Taktiež nadštandardné vybavenie ponúkaných priestorov a polohou, ktorou tento projekt disponuje mal zásadný vplyv na naše rozhodnutie pri výbere.

Do akej miery využijete možnosti predajno-skladovacích a výstavných priestorov?
V našom prípade pôjde o výrobno-skladovacie priestory, ktoré dopĺňa administratívna časť pre našich interných zamestnancov.

Čo očakávate od nových priestorov?
Očakávame, aby vysoký štandard priestorov, ktorý ponúkol developer, bol spojený s celkovou kvalitou stavby, príslušenstva a okolia projektu SQUEREBIZZ.